مطعم أبو يوسف

  • Local Name: مطعم أبو يوسف
  • English Name: ABOU YOUSSEF
  • Specialized Fish: False
  • Service Type: Restaurant
  • Seats: > 50
  • Address: Un صور - الناقورة قرب 
  • Caza: Sour