مطعم ماكدونالدز

  • Local Name: مطعم ماكدونالدز
  • English Name: MC DONALD
  • Specialized Fish: False
  • Service Type: Restaurant
  • Seats: > 50
  • Address: صور - الشواكير قرب سبينس
  • Caza: Sour